Audito UAB „In salvo”
Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo
Įmonės kodas 135687548
PVM kodas LT356875412
LR Juridinių asmenų registras, Kaunas, Lietuva

BUVEINĖS ADRESAS
Gedimino g. 47
Kaunas, LT-44242
Lietuvos Respublika
Tel: +370 37 423738
FAX: +370 37 423742

PARTNERIAI:
Eglė Žiemienė
Valdas Baltutis
Ilona Grigaitė
Andrė Butrimaitė

EL. PAŠTAS:
info@insalvo.lt
Įmonės direktorė Eglė Žiemienė: egle@insalvo.lt