Audito UAB “In salvo”
Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo
Įmonės kodas 135687548
PVM kodas LT356875412
LR Juridinių asmenų registras, Kaunas, Lietuva

BUVEINĖS ADRESAS
Gedimino g. 47
Kaunas, LT-44242
Lietuvos Respublika
Tel: 370 37 423738
FAX: 370 37 423742

PARTNERIAI:
Arvydas Dalikas
Eglė Žiemienė

EL. PAŠTAS:
info@insalvo.lt
arvydas.d@insalvo.lt
egle.z@insalvo.lt